Tuyển dụng

04/10/2022

Công ty GVN Chuyên Tâm xin thông báo những vị trí tuyển dung như sau: Vị Trí: Làm việc nhà theo giờ : 20 người           : Làm việc ở lại nhà chủ: 10 người           : Làm tạp vụ văn phòng ( theo giờ hoặc 8 […]