• Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel: 08.3512 6890 Hotline : 0906 79 50 39

Hình Ảnh Hoạt Động Công Ty Chuyên Tâm

Đây là một số hình ảnh hoạt động của công ty Chuyên Tâm, mà công ty Chuyên Tâm đã ghi lại được trong thời gian hoạt động  vừa qua

 

giúp việc nhà theo giờ công ty chuyên tâm sạch ngay cả trên sân thượng

 

 

Vệ sinh từng góc kẹt tủ trong nhà bạn

 

Xem tiếp

Ngày Hội "Phụ Nữ Vì Cộng Đồng" Lần VI

Ngày 5/10/2014 vừa qua công ty tham dự ngày hội "Phụ Nữ Vì Cộng Đồng" lần 6, diễn ra tại 240 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động mà công ty ghi lại được :

Một số hình ảnh giang hàng đội bạn mà công ty ghi lại được

Xem tiếp