MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ SAU TỐT NGHIỆP TIÊU BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

1. Luật sư bảo trợ trong quá trình học tập và sinh sống tại Úc: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến visa, hợp đồng học tập, bảo vệ quyền lợi học sinh, tìm kiếm chổ ở, cũng như hỗ trợ trong các vấn đề phát sinh khác.
Thông tin luật sư: Anna Xuan Anh Nguyen - Luật sư Tòa án Tối cao Bang NSW và Tòa án Cao nhất Australia. (Mã luật sư: 102148)

2. Hỗ trợ kiếm việc làm và hoàn tất hồ sơ: Cung cấp cho học sinh các thông tin về việc làm và định hướng sự nghiệp, giúp học hoàn tất hồ sơ và chuẩn bị cho việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

3. Chính sách định cư: Hỗ trợ học sinh mong muốn định cư sau khi tốt nghiệp, cung cấp thông tin về các chương trình định cư cho học sinh quốc tế, giúp các em có thể dễ dàng định cư tại nước sở tại sau khi tốt nghiệp.